mail-2 در وکالتنامه دادگستری چه بنویسیم؟ - جستجوی وکیل دادگستری info@asalaw.ir

 phone در وکالتنامه دادگستری چه بنویسیم؟ - جستجوی وکیل دادگستری (021) 22350512

123456801 در وکالتنامه دادگستری چه بنویسیم؟ - جستجوی وکیل دادگستری

وکالت نامه ای که بین وکیل و موکل امضا می شود دارای بخش های متعددی است. ردیف اول نام و نام خانوادگی و ادرس موکل قید می شود. سپس نام و نام خانوادگی و آدرس و پایه وکالت وکیل قید میشود. (وکیل ممکن است کار آموز باشد و یا پایه یک باشد) ردیف سوم نام طرف مقابل شما قید می شود. در این قسمت می توان نام شخص خاصی را قید کرد. در نتیجه وکیل صرفا در برابر ان شخص وکیل شماست و یا می توان این قسمت را به صورت کلی نوشت ، مثلا : هر شخص حقیقی و حقوقی

ردیف چهارم موضوع وکالت است که بسته به موضوع شما متفاوت است. این موضوع می تواند مطالبه وجه چک باشد و یا می تواند تحریر ترکه و ..... باشد. این ردیف را نیز می توان به صورت کلی تنظیم نمود و قید کرد : "دفاع از حقوق موکل در کلی مراجع دادرسی و قضایی "

مهم ترین بخش وکالت نامه، حدود اختیارات وکیل است. طبق ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع است، لیکن در امور زیر باید
اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:
1 - وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
2 - وکالت در مصالحه و سازش.
3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 - وکالت در تعیین جاعل.
5 - وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
6 - وکالت در توکیل.
7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
8 - وکالت در دعوای خسارت.
9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
13 - وکالت در ادعای اعسار.
14 - وکالت در قبول یا رد سوگند.

موارد فوق الذکر بسیار فنی هستند و با توجه به شرایط پرونده شما وکیل اختیارت را قید میکنند.

وکلا عموما تمام اختیارات را قید میکنند که در دادگاه محدودیتی برای اقدام نداشته باشند. در ذیل این اختیارات را تشریح میکنیم.

1. این بند در خصوص تجدید نظر خواهی به طریق عادی و فوق العاده است.

2. بند دوم در خصوص صلح و سازش و توافق با طرف است.

3.با توجه به این بند وکیل می تواند نسبت به سند طرف مقابل ادعای جعل مطرح کند. بند 4 نیز جاعل را می تواند تعیین کند.

5.طرفین میتوانند اختلافات خود را از طریق داوری تعیین نمایند. به این مفموم که دیگر دادگاه به اختلاف رسیدگی نکند و داور این کار را انجام دهد.

6. وکیل می تواند برای پرونده شما وکیلی دیگر انتخاب کند.

7. در برخی از پرونده های ، موضوع به کارشناس دادگستری ارجاع می شود. با توجه به این بند وکیل میتواند کارشناس دادگستری تعیین نماید.

8. مطالبه خسارت

9.شما اگر خواهان پرونده باشید، در هر مرحله از پرونده میتوانید دادخواست و دعوا را پس بگیرید .

10.در برخی موارد اتفاق می افتد که ثالثی خارج از پرونده، لازم است وارد پرونده شود. این بند این اختیار را به وکیل می دهد که تخصصا می گویند جلب ثالث کرده است.

11. در برخی موارد نیز ثالثی خود را ذی نفع پرونده می داند و وارد پرونده می شود. به این امر می گویند "ورود ثالث"

12.بعد از طرح دعوا شما امکان دارد متقابلا طرف مقابل دعوایی مطرح کند به طور مثال شما دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نموده اید طرف مقابل نیز دادخواست مطابه وجه ناشی از ان قرارداد را انجام می دهد.

13.اعسار به معنی نداری و تنگ دستی است. شخصی که در پرونده محکوم می شود می تواند جهت تقسیط ادعای اعسار کند. در خصوص هزینه دادرسی نیز مس تواند ادعای اعسار نمود.

14. قبول و رد سوگند نیز نیاز به درج این عنوان دارد.

در رویه دادگاه ها برخی امور هستند که نیاز به قید دارند هر چند در این ماده قانونی نیامده است . این امور جایی قید نشده است و وکیل شما با توجه به سابقه کاری خود این اختیارات را ذکر میکند. مثلا در پرونده طلاق توافقی وکیل لازم است " حق اسقاط تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی " را قید نماید.

اگر شما صرفا "وکالت مطالعه در پرونده" به وکیلتان بدهید، قید اختیارات بالا الزامی نیست و می توانید صرفا قید کنید جهت مطالعه پرونده.

اموری که در بالا قید شد مربوط به مراحل رسیدگی دعواست. اگر پرونده شما در مرحله اجرا باشد، ذکر حدود اختیارات مربوط به اجرا نیز لازم است.

حدود اختیارات اجرا طبق ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی شامل : درخواست صدور برگ اجراییه، تعقیب عملیات اجرایی، اخذ محکوم به و وجوه ایداعی است.

ردیف ششم در خصوص حق الوکاله و نحوه پرداخت آن است . نهایتا موکل در ذیل وکالت نامه سمت راست را در حضور وکیل امضا نموده و وکیل نیز ملزم است این امضا را گواهی نماید

آدرس پستی:

تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی پلاک 11 طبقه سوم واحد17

راه های ارتباطی آسا:

همین حالا در خبرنامه آسا عضو شوید

vakilyab در وکالتنامه دادگستری چه بنویسیم؟ - جستجوی وکیل دادگستری