mail-2 تنظیم وصیت نامه - جستجوی وکیل دادگستری info@asalaw.ir

 phone تنظیم وصیت نامه - جستجوی وکیل دادگستری (021) 22350512

وصیت نامه را به سه شکل می توان تنظیم نمود:

1-خودنوشت

2-سری

3-رسمی

1-خودنوشت: وصیت نامه ای که وصیت کننده آن را با دست خط خود نوشته باشد و امضا کند؛ این وصیت نامه در صورتی معتبر است که تاریخ دقیق (روز،ماه،سال) داشته باشد.

2-سری: متن وصیت نامه می توند به دست خط خود شخص یا دیگری باشد اما درهر صورت خود وصیت کننده می بایست آن را امضا کند؛ این وصیت نامه بعد از تنظیم به صندوق امانات در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه رسمی به امانت گذاشته می شود.

3-رسمی: در دفاتر اسناد رسمی نوشته می شود.

نکاتی پیرامون تنظیم وصیت:

1- آنچه در وصیت نامه به عنوان محرومیت از ارث تلقی می شود؛ امری باطل است، وصیت کننده نمی تواند کسی را از ارث محروم نماید، قواعد ارث امری اند.

2- در تنظیم وصیت نامه باید توجه داشت، آنچه مورد وصیت قرار می گیرد ارزش مالی و منفعت عقلایی داشته باشد و غیرمشروع نباشد. بنابراین وصیت درباره مشروبات الکی، موادمخدر و... باطل است.

3- وصیت کننده حق وصیت نسبت به اموالی که در مالکیت خود دارد را دارا است. وصیت نسبت به اموال دیگران باطل است.

4- فرد تا زمانی که زنده است می تواند بارها در وصیت نامه خود تجدید نظر نماید و آخرین وصیت نامه متوفی (در صورتی که مطابق قانون تنظیم شده باشد) معتبر است؛ زیرا وصیت نامه مربوط به بعد از مرگ وصیت کننده است.

وصیت نامه را به سه شکل می توان تنظیم نمود:

1-خودنوشت

2-سری

3-رسمی

1-خودنوشت: وصیت نامه ای که وصیت کننده آن را با دست خط خود نوشته باشد و امضا کند؛ این وصیت نامه در صورتی معتبر است که تاریخ دقیق (روز،ماه،سال) داشته باشد.

2-سری: متن وصیت نامه می توند به دست خط خود شخص یا دیگری باشد اما درهر صورت خود وصیت کننده می بایست آن را امضا کند؛ این وصیت نامه بعد از تنظیم به صندوق امانات در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه رسمی به امانت گذاشته می شود.

3-رسمی: در دفاتر اسناد رسمی نوشته می شود.

نکاتی پیرامون تنظیم وصیت:

1- آنچه در وصیت نامه به عنوان محرومیت از ارث تلقی می شود؛ امری باطل است، وصیت کننده نمی تواند کسی را از ارث محروم نماید، قواعد ارث امری اند.

2- در تنظیم وصیت نامه باید توجه داشت، آنچه مورد وصیت قرار می گیرد ارزش مالی و منفعت عقلایی داشته باشد و غیرمشروع نباشد. بنابراین وصیت درباره مشروبات الکی، موادمخدر و... باطل است.

3- وصیت کننده حق وصیت نسبت به اموالی که در مالکیت خود دارد را دارا است. وصیت نسبت به اموال دیگران باطل است.

4- فرد تا زمانی که زنده است می تواند بارها در وصیت نامه خود تجدید نظر نماید و آخرین وصیت نامه متوفی (در صورتی که مطابق قانون تنظیم شده باشد) معتبر است؛ زیرا وصیت نامه مربوط به بعد از مرگ وصیت کننده است.ر

آدرس پستی:

تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی پلاک 11 طبقه سوم واحد17

راه های ارتباطی آسا:

همین حالا در خبرنامه آسا عضو شوید

vakilyab تنظیم وصیت نامه - جستجوی وکیل دادگستری